24 października 2017

Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Cyfryzacji pracują nad nową strategią dotyczącą e-zdrowia na lata 2018-2022

– Prace zapoczątkowane porozumieniem zawartym między ministrem zdrowia a ministrem cyfryzacji w sierpniu tego roku, idą bardzo dobrze. Myślę, że do końca roku ta pięcioletnia strategia powstanie – zapowiedziała  Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Póki co strategia koncentruje się wokół trzech filarów. Pierwszy z nich to lepsze leczenie, rozumiany też jako profilaktyka i promocja. Drugi to jest lepsze zarządzanie oraz trzeci element, którą jest bazą dla pozostałych wszystkiego, czyli transformacja cyfrowa.

E-recepta ma zostać udostępniona w lutym 2018 roku. CSIOZ zapowiada, że będzie gotowe, ale chce wystartować na trochę mniejszym obszarze terytorialnym. Deadline ustawowy, jeśli chodzi o e-receptę, to 1 stycznia 2020.

Więcej.

Archiwum