29 sierpnia 2019

Mniejsze formalności przy potwierdzaniu unieszkodliwiania odpadów

Jedynym dokumentem, poświadczającym dopełnienie obowiązków wytwórcy odpadów, będzie karta przekazania opadu – informuje KS NRL.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje o istotnej zmianie, która wynika z ogłoszonej 22 sierpnia 2019 r. ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579).

Art. 6 pkt 31) tej ustawy uchyla od 6 września 2019 r. przepisy art. 95 ust. 4-10 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepisy te regulowały obowiązek występowania przez wytwórcę odpadów o dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów, jak również obowiązek przechowywania i udostępniania tego dokumentu.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum