30 listopada 2016

Morawiecki: Prywatne podmioty powinny być zachęcane do inwestycji na rynku ochrony zdrowia

„W Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju mowa jest o zwiększeniu poziomu inwestycji prywatnych jako jednym z wyzwań rozwojowych kraju. Zatem prywatne podmioty medyczne powinny być zachęcane do inwestowania na rzecz polskiego rynku ochrony zdrowia” – napisał wicepremier Mateusz Morawiecki w liście do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Odnosząc się do planowanej budowy sieci szpitali, z jednej strony Morawiecki podkreśla, że to kompetencje resortu zdrowia, z drugiej zachęca do dialogu i brania pod uwagę rządowych, ponadresortowych dokumentów.

W liście, do którego dotarł DGP, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na rozbieżne działania w ramach rządu.

Więcej w Gazecie Prawnej

Archiwum