29 maja 2019

MZ chce wyjaśnień od ministra sprawiedliwości

Jakie konsekwencje przyniosą zmiany w przepisach Kodeksu Karnego?

Prezes ORL w Warszawie, Łukasz Jankowski:

”Według WHO 75 proc. błędów medycznych jest spowodowanych wadami systemów ochrony zdrowia. Czy władza chce zamykać w więzieniach lekarzy, za nieumyślne, podkreślam: nieumyślne, błędy? Karanie bezwzględnym więzieniem za nieumyślny błąd nie zapobiegnie takim samym błędom w przyszłości, a wręcz przerwie łańcuch działań poprawiający bezpieczeństwo pacjentów.

W Europie zdarzenie medyczne generuje działania naprawcze prowadząc do poprawy systemu, w Polsce rządzący chcą bezwzględnie karać, zamiast wyciągać wnioski, zadośćuczynić i poprawiać jakość opieki nad chorym. Na takim rozwiązaniu stracimy wszyscy: i lekarze, i pacjenci.

Jest jasne, że prawo powinno stać na straży życia i zdrowia. Ale powinno także uwzględniać kluczowe aspekty obszarów, do których się odnosi – komentuje zmiany w artykule 155 Kodeksu karnego Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. – Medycyna to nie matematyka. Lekarz, nawet działając w najlepszej wierze i z należytą starannością, nie jest w stanie przewidzieć i zapobiec wszystkim mogącym się pojawić powikłaniom, także tym śmiertelnym – wskazuje Jankowski. Jak zaznacza, w Polsce lekarze działają „w warunkach niedoskonałego systemu”.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum