16 listopada 2015

MZ: do wykonywania szczepień wystarczy półroczna praktyka

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie dzięki któremu lekarze i pielęgniarki, którzy nie ukończyli szkolenia dotyczącego szczepień, ale mają co najmniej 6-miesięczną praktykę w tym zakresie, nie stracą uprawnień do wykonywania szczepień z początkiem 2016 roku.

Do końca 2015 roku obowiązuje przepis przejściowy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który za osoby uprawnione do wykonywania szczepień uznaje też te, które nie ukończyły takiego szkolenia, ale posiadają w tym zakresie 2,5-letnią praktykę. Oznacza to, że z początkiem 2016 roku część personelu medycznego straciłaby możliwość szczepienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowe szczepienia ochronne mogą przeprowadzać lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne. Warunkiem tego jest ukończenie – w ramach doskonalenia zawodowego – kursu lub szkolenia w zakresie szczepień lub uzyskanie specjalizacji w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych. Regulacja nie dotyczy szczepień zalecanych, a jedynie obowiązkowych szczepień ochronnych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.

Zdrowie ABC/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum