3 marca 2017

MZ: Koniec zmian przed ich sprawdzeniem. Pilotaże będą obowiązkowe.

Resort zdrowia najpierw sprawdzi reformę na małej grupie pacjentów, a dopiero potem ją wdroży.

Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wprowadza definicję programu pilotażowego.

Ma to być testowe wdrożenie nowych rozwiązań w organizacji i sposobie finansowania świadczeń. Czas, zakres i rodzaj świadczeń, warunki finansowania i tryb wyboru realizatora minister zdrowia ma określić w rozporządzeniu.

Eksperci twierdzą, że wprowadzenie pilotażu pozwoli uniknąć błędów, jakie dotychczas dotykały całej populacji. Jako przykład podają pakiet onkologiczny.

Już po jego wdrożeniu okazało się, że do szybkiej ścieżki onkologicznej nie kwalifikowało się wielu pacjentów z rozpoznaniami onkologicznymi, bo brakowało kodów ICD. Dopiero w tym roku ustawowo z siedmiu do dwóch stron skrócono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), którą lekarze nazywali biurokratycznym bublem.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum