17 kwietnia 2018

MZ o zadaniach wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w poniedziałek (16 kwietnia) projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Projekt zawiera katalog uprawnień wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie uzyskiwania informacji od podmiotów leczniczych w tym od jednostek systemu oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Uzyskane dane są konieczne do koordynowania akcji medycznej, zwłaszcza takiej, która dotyczy większej liczby osób poszkodowanych, w której uczestniczy wiele jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz szpitali.

Więcej.

Archiwum