9 października 2018

MZ o zawiłościach prawnych w sprawie „bonu lojalnościowego”

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko wyjaśnia na jakich zasadach będzie wypłacany „bon lojalnościowy”.

Przykładowo: Lekarka, której okres szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 5 lat, złożyła wniosek o zwiększone wynagrodzenie dopiero na 3 roku trwania specjalizacji. Lekarka pobierała zatem zwiększone wynagrodzenie łącznie przez 3 lata. Powinna zatem odpracować: 2 lata x 3/5 czyli 14,4 miesiąca.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum