16 grudnia 2016

MZ powoła pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Na mocy rozporządzenia MZ z 9 grudnia 2016, resort powoła pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Nie wyznaczono jeszcze osoby, która będzie piastowała nowe stanowisko.

Pełnomocnik zajmie się opracowaniem i wdrożeniem procedur reagowania na incydenty komputerowe oraz identyfikowaniem i prowadzeniem cyklicznych analiz ryzyka. Jego obowiązkiem będzie przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie oraz weryfikowanie planów ciągłości działania usług wymagających dostępu do cyberprzestrzeni. Opracuje też procedury zapewniające informowanie Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL o istotnych incydentach dotyczących

Informację podał Puls Medycyny

Archiwum