16 marca 2017

MZ rozszerza wykaz substancji psychoaktywnych

W reakcji na zwiększające się zagrożenie związane z handlem tzw. dopalaczami, Ministerstwo Zdrowia poszerza listę niebezpiecznych substancji psychoaktywnych o:

  • substancję FUB-AMB, która została zidentyfikowana w Polsce 15 razy. Należy do grupy syntetycznych kannabinoidów, działa na ośrodkowy układ nerwowy.
  • substancję 5F-ADB to środek psychoaktywny, który może wywoływać zmiany nastroju, depresję i apatię oraz halucynacje. Może prowadzić do uszkodzenia nerek, zaburzeń układu krążenia i układu oddechowego. Została zidentyfikowana w Polsce 9 razy.
  • substancję FU-F jest substancją opioidową przeciwbólową. Wywołuje stany euforyczne, wpływa na układ oddechowy, spowalnia akcję serca, uzależnia psychicznie i fizycznie. Przypadki zgonów po jej zażyciu odnotowano w Szwecji i w USA.
  • substancję 4-CEC może powodować zaburzenia rytmu serca, długotrwałe ataki paniki oraz skurcze mięśni, wymioty i biegunkę.
  • substancję PV8 – ma działanie stymulujące. Może powodować halucynacje wizualne i psychozy, bezsenność, częstoskurcz, utratę świadomości, tłumi apetyt i pragnienie.

Informację publikuje Puls Medycyny

Archiwum