8 grudnia 2016

MZ: sieć szpitali nie oznacza likwidacji placówek

Resort zdrowia opublikował kolejne wyjaśnienie dotyczące planowanej sieci szpitali, w którym tłumaczy, że celem projektowanych zmian jest zapewnienie stabilnego finansowania szpitalom, a nie ich likwidacja. Według resortu projekt nie przesądza, które szpitale wejdą do sieci.

Projekt ustawy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, który wprowadza tzw. sieć szpitali, został poddany konsultacjom publicznym. Zgodnie z wymogami legislacyjnymi załączono do niego projekt rozporządzenia wykonawczego, zawierający wstępne propozycje dotyczące zasad i kryteriów kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci. Ministerstwo podkreślamy jednak, że na tym etapie prac uzgodnieniom i konsultacjom podlega wyłącznie projekt ustawy.

Resort zapewnia, że po rozpatrzeniu uwag do ustawy modyfikowany będzie także projekt rozporządzenia.
Ministerstwo wyjaśnia, że ryzyko zamykania placówek jest związane z obecną sytuacją, gdy szpitale nie mogą mieć pewności co do tego, czy w danym roku w ogóle otrzymają umowę z NFZ, ani jaka będzie wysokość przyznanych im środków. Trwający od wielu lat stan permanentnej niepewności utrudnia racjonalne inwestycje i długofalową, stabilną politykę kadrową. Przyczynia się także do marnotrawienia zasobów, którymi dysponują szpitale.

Więcej na Zdrowie ABC

Archiwum