27 lutego 2017

MZ: sieć szpitali nie stwarza zagrożenia dla finansowania geriatrii

Ministerstwo Zdrowia zapewnia w komunikacie, że po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali geriatria nadal będzie finansowana.

Zgodnie z aktualną wersją projektowanych przepisów regulujących funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) świadczenia z zakresu geriatrii będą mogły być realizowane w ramach PSZ, przez szpitale zakwalifikowane do poziomów: szpitali III stopnia; szpitali ogólnopolskich, które będą mogły udzielać świadczeń w ramach wszystkich posiadanych profili z zakresu leczenia szpitalnego – czytamy w komunikacie MZ.

Więcej w Rynek Seniora

Archiwum