17 maja 2017

MZ spełnia postulaty lekarzy POZ

Ministerstwo zdrowia wprowadziło zmiany w projekcie ustawy o POZ. Zgodnie z postulatami lekarzy, medycy, którzy w tej chwili pracują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, będą mogli nadal leczyć pacjentów w POZ.

Lekarze z OZZL apelowali do MZ o przyjęcie zasady, że lekarzem POZ jest lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej, ogólnej, pediatrii lub interny, bez względu na stopień specjalizacji.

Jak informuje ministerstwo zdrowia, w projekcie ustawy o POZ dokonano zmian. Oprócz lekarzy ze specjalizacjami w dziedzinie medycyny rodzinnej, II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej i w dziedzinie pediatrii (I / II stopnia / tytuł specjalisty), w POZ będą mogli kontynuować pracę również lekarze z innymi specjalizacjami.

– To oznacza, że przepisy projektowanej ustawy w żaden sposób nie wyłączają z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ. Dodatkowo lekarze ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (I / II stopnia / tytuł specjalisty) lub I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej będą mogli udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jeśli będą udzielać tych świadczeń przed 31 grudnia 2024 r. – wyjaśnia MZ. Również lekarze, którzy rozpoczną udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. – niezależnie od posiadania listy aktywnej – nadal będą mogli udzielać świadczeń w POZ.

Ministerstwo zdrowia pracuje także nad alternatywnymi rozwiązaniami, które umocują porady specjalistyczne w pediatrii i chorobach wewnętrznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). – Dzięki temu potencjał lekarzy ze specjalizacją w tych dziedzinach medycyny zostanie maksymalnie wykorzystany – zapewnia MZ.

Informację publikuje Polityka Zdrowotna

Archiwum