26 września 2017

MZ zabezpiecza się przed konfliktem interesów w zakresie refundacji leków

Po artykule „Refundacje: wiceminister zdrowia, który doradzał producentowi, nie może decydować o dopłacie do leku”, który ukazał się 12 września Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza się przed konfliktem interesów – podaje Rzeczpospolita.

Nowelizacja zarządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu oraz podsekretarzy stanu zobowiązuje do niezwłocznego poinformowania na piśmie o możliwym konflikcie interesów. Zarządzenie daje także ministrowi możliwość wyłączania ich z decyzji administracyjnych w takim przypadku. Zarządzenie ma zapobiegać sytuacjom podobnym do opisanej przez ”Rzeczpospolitą” („Refundacyjny konflikt interesów”), kiedy podsekretarz stanu decydował o refundacji leku, dla którego wcześniej, jako specjalista w dziedzinie oceny technologii medycznych, pisał wniosek refundacyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną przez producenta decyzję refundacyjną, powołując się na konflikt interesów.

Więcej na stronie: rp.pl

Archiwum