27 marca 2017

MZ zapowiada reformę polskiej psychiatrii

Ministerstwo Zdrowia chce zmienić model opieki psychiatrycznej; resort zapewnia, że prowadzi działania korzystając z dostępnych narzędzi, np. taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz opracowując nowe – m.in. pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego.

W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która umożliwi m.in.: przeprowadzanie programów pilotażowych CZP. Rzeczniczka przekazała, że przygotowany został wstępny projekt aktu wykonawczego do ww. nowelizacji.

– Przeprowadzenie programu pilotażowego Centrów Zdrowia Psychicznego umożliwi przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych i finansowych przede wszystkim w sposób bezpieczny dla pacjentów – podkreśliła rzeczniczka resortu Milena Kruszewska.

Więcej w serwisie Rynek Zdrowia

Archiwum