25 września 2017

MZ zapowiada wprowadzenie zmian w nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Zmiany pozwolą, pod pewnymi warunkami, na skorzystanie z pomocy zespołów ratownictwa medycznego na terenie szpitala. Obecnie ustawa mówi, że mogą one działać jedynie ”w warunkach pozaszpitalnych”.

Obszar szpitala jest dla zespołów ratownictwa medycznego strefą zakazaną. ”Dyspozytor medyczny nie może wysłać zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta szpitala – bez względu na profil tej placówki i status świadczeniobiorcy” – przyznaje MZ i precyzuje, że dotyczy to pacjentów szpitala, ale nie osób odwiedzających czy personelu.

Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w piśmie do Ministerstwa Zdrowia zaapelował o podjęcie działań mających na celu taką zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie transportu sanitarnego, która spowoduje, że nie będzie dochodziło do sytuacji, które mają miejsce obecnie i stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjentów szpitalnych.

Więcej informacji.

Archiwum