28 lutego 2017

Naczelna Izba Aptekarska zaproszona do okrągłego stołu branży aptekarskiej

Przedstawiciele aptek sieciowych apelowali o zwołanie okrągłego stołu branży aptecznej. Zdaniem predstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej idea jest zasadna.

Jednak z uwagi na dynamiczne zmiany w sektorze aptecznym (od stycznia 2016 r. liczba aptek w Polsce wzrosła o 117, rośnie liczba sieci z grupy 50 plus, codziennie upadają 2 apteki indywidualne, natomiast powstają 3 sieciowe, w ostatnich tygodniach przez sieci złożone zostało setki wniosków o otwarcie nowych aptek) przed przystąpieniem do rozmów Izba proponuje opracowanie wspólnego projektu moratorium na otwieranie nowych aptek, które obowiązywałoby przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

– „Zamrażając” rynek na 1 rok jesteśmy w stanie wspólnie wypracować rozwiązania korzystne dla wszystkich uczestników tego sektora. Projekt moratorium byłby również formą „resetu” we wzajemnych relacjach, a także chwilą refleksji nad przyszłym kształtem tego rynku, bez konieczności wywierania niepotrzebnej presji czasowej na jego interesariuszy – argumentuje NIA.

Izba domaga się także, by ZPP, PharmaNET, Perspektywa 2030 wyraziły pełne poparcie dla moratorium na otwieranie nowych aptek wraz z blokadą zmian właścicielskich w obrębie już udzielonych zezwoleń, które zapobiegnie nieodwracalnym zmianom na rynku do czasu osiągnięcia wymaganego kompromisu.

Więcej w serwisie Medexpress

Archiwum