29 września 2017

Nadwykonania w szpitalach – wczoraj, dziś i jutro

Konstanty Radziwiłł zapowiedział solidny zastrzyk finansowy dla służby zdrowia. Mówił o blisko 3 mld zł. Część tej kwoty (ok. 1 – 1,5 mld zł) ma być przeznaczona na opłacenie nadwykonań. Według danych Centrali NFZ tylko w 2016 r. wynosiły one ponad 321 mln zł.

Na razie namacalnym efektem pertraktacji ministra zdrowia z wicepremierem Mateuszem Morawieckim o pieniądze jest rządowy projekt ustawy ”o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej” (tzw. specustawa). Poza tym prezes NFZ wydał 15 września zarządzenie zwiększające o 764 mln zł nakłady na dodatkowe świadczenia (chodzi o skrócenie kolejek oczekujących m.in. na operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego i stawu kolanowego). W tym celu konto NFZ ma być zasilone przez budżet państwa.

Jeśli uda się ministrowi zdrowia pozyskać z budżetu 1 – 1,5 mld zł i opłacić zobowiązania państwa wobec szpitali, to przynajmniej dla placówek z sieci nadwykonania staną się historią.

Więcej informacji.

Archiwum