7 sierpnia 2017

Nauczyciel będzie musiał podać lek

Zasady opieki nad uczniami przewlekle chorymi uregulować ma nowa ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży szkolnej. Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele i wychowawcy będą odbywać szkolenia z opieki nad takimi uczniami, prowadzone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo pielęgniarkę środowiska.

W przypadku chorób przewlekłych, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, gdy w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej trzeba podać dziecku lek lub wykonać inne czynności (np. skontrolować poziom cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podać lek drogą wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą być wykonane przez nauczyciela, jeżeli został przeszkolony w tym zakresie. Wcześniej musi jednak na to wyrazić zgodę. Powinna mieć ona formę umowy (ustnej lub pisemnej) między rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum