28 maja 2015

Nazwa „klinika” tylko dla wybranych lecznic

Lecznice bezprawnie używają nazwy zastrzeżonej dla szpitali uniwersyteckich, a nie mają do tego prawa.

Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej nazwa „klinika” jest zastrzeżona dla szpitali i oddziałów należących do uniwersytetów medycznych, które poza leczeniem zajmują się również kształceniem przyszłych lekarzy czy pielęgniarek, oraz innych placówek medycznych, nienależących do uczelni, ale zajmujących się kształceniem kadr medycznych.

Informacja niezgodna ze stanem faktycznym jest niedopuszczalną reklamą. Jej rozprzestrzenianie koliduje z kodeksem etyki lekarskiej, którego art. 65 zakazuje wszelkich form reklamy świadczonych usług leczniczych. W związku z tym wobec lekarzy posługujących się bezprawnie nazwą „klinika” lekarscy rzecznicy odpowiedzialności zawodowej mogą wszczynać postępowania dyscyplinarne.

Cały artykuł.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum