10 lipca 2017

NFZ będzie karał placówki według szablonu

Po raz pierwszy fundusz wprowadził jednolity, ogólnopolski taryfikator kar, jakie mogą być nakładane na podmioty, z którymi ma podpisane umowy. Ale potrzebne są o wiele głębsze zmiany.

W dokumencie określono maksymalne stawki (jako procent wartości kontraktu) za poszczególne przewinienia, bazując na załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146).

– Gdy szpitale balansują na granicy bilansowania kosztów i wpływów lub wręcz generują straty, nałożenie kary w wysokości kilku procent kontraktu grozi utratą płynności finansowej – tłumaczy Piotr Miadziołko, dyrektor powiatowego szpitala w Gostyniu. Przypomina, że wysokie kary grożą m.in. za odprawienie chorego z kwitkiem. Szpital musi go przyjąć, ale NFZ nie musi koniecznie za to leczenie zapłacić, wszystko zależy od wielu czynników, np. obecnych limitów w umowach z funduszem. – Ciekawe, jak rozwiązane zostanie to w sieci, bo teoretycznie w ramach ryczałtu szpital powinien przyjąć wszystkich. Potem może to wpłynąć na wysokość ryczałtu na kolejny kwartał, ale jak, tego dokładnie jeszcze nie wiemy – mówi dyrektor Miadziołko.

Więcej w Gazeta Prawna

Archiwum