21 marca 2017

NFZ musi udostępnić tysiące stron dokumentów

Ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie opublikował informacji pokontrolnych, musi przekazać Sieci Obywatelskiej Watchdog ponad 36,5 tys. stron dokumentów z tych kontroli.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciła się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze o podanie adresu strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na której jest udostępniona dokumentacja z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w NFZ. A jeśli tam jej nie ma – o udostępnienie jej skanów.

– Szpitale i NFZ mają obowiązek publikowania dokumentacji pokontrolnej na stronach BIP. Niestety, często go nie wykonują – mówi Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog. – A jest to informacja publiczna istotna dla obywateli. Dotyczy nie tylko sposobu zarządzania środkami czy zawierania kontraktów, lecz i jakości usług leczniczych.

NFZ odmówił. Organizacja zaskarżyła więc decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. A sąd się zgodził. Skoro informacji, której żąda Watchdog, nie ma, to NFZ jest zobowiązany do jej udostępnienia na wniosek w takim zakresie, w jakim powinna znajdować się na stronie BIP – orzekł sąd.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum