6 września 2017

NFZ skontrolował lekarzy i apteki. 83 proc. recept z błędami

Aż w 83 proc. recept wystawianych przez lekarzy, a sprawdzonych przez NFZ, kontrolerzy znaleźli błędy. Nie lepiej było w przypadku aptek – pozytywne opinie zyskało jedynie 11 proc. z 212 sprawdzonych placówek.

To wyniki kontroli przeprowadzonych przez fundusz w drugim kwartale 2017 r.

Lekarze najczęściej mylili się przy wypisywaniu danych pacjentów. Niezgodnie z przepisami oznaczali też poziom odpłatności oraz przepisywali leki refundowane niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi. Wykryto również wydawanie recept osobom nieuprawnionym, a także wystawianie recept z tzw. „S”, czyli bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia przez nieuprawnionych do tego lekarzy (takie prawo mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej).

Kolejnym uchybieniem, na które wskazywali kontrolerzy, był sposób prowadzenia dokumentacji medycznej oraz nieczytelne wypisy dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept.

W aptekach zastrzeżenia dotyczyły głównie wydawania leków mimo tego, że na recepcie nie było pełnych danych pacjenta, czy też recepta była już nieważna.

Informację publikuje Gazeta Prawna

Archiwum