14 kwietnia 2017

NFZ: stawki za leczenie mają wzrosnąć jeszcze w tym roku

Wszystkie świadczenia realizowane w szpitalach będą lepiej płatne i to już w tym roku. Podwyżki obejmą też poradnie specjalistyczne i co ważne zostanie zrównana w nich metoda przeliczania. W sumie do placówek trafi o ponad 600 mln zł więcej. To wymiernie poprawi ich kondycję finansową. Zmiany stawek mają wejść w życie już od 1 lipca tego roku.

O zmianę wyceny od lat apelowały szpitale, którym stale rosną koszty m.in. z powodu wzrostu płac (w tym minimalnej), kosztów mediów czy aparatury medycznej. Podwyżki dostaną też poradnie specjalistyczne. Jak przyznaje NFZ zmiana stawek ma na względzie zwiększone koszty udzielania świadczeń ponoszone przez świadczeniodawców, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).

Więcej w Gazeta Prawna

Archiwum