14 listopada 2016

Nie będzie publikowania list medyków powołujących się na klauzulę sumienia

Nie będzie publikowania list medyków powołujących się na klauzulę sumienia ani innych ułatwień dla pacjentów szukających pomocy w przypadku odmowy wykonania świadczenia medycznego. Tak wynika ze słów ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Tą kwestią zajmowała się senacka komisja ustawodawcza przy okazji rozpatrywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., sygn. akt K 12/14.

TK stwierdził, że część art. 30 i 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest niezgodna z konstytucją. Chodzi m.in. o przypadek, gdy lekarz odmawiając wykonania świadczenia ze względu na klauzulę sumienia, odmawia wskazania innego lekarza lub podmiotu leczniczego, gdzie istnieje realna możliwość wykonania np. badania lub zabiegu. Wcześniej – przed wyrokiem TK – lekarz miał taki obowiązek, ale często nie był on respektowany.

Artykuł publikuje Gazeta Prawna

Archiwum