9 grudnia 2016

Nie więcej niż 4 własne apteki dla farmaceuty?

Farmaceuta będzie mógł prowadzić najwyżej cztery apteki, a między każdą ma być odległość co najmniej pół kilometra. Aptekę będzie mógł założyć tylko farmaceuta z prawem wykonywania zawodu lub spółka złożona z farmaceutów – zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, który wnieśli do Sejmu posłowie PiS. Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA) zapis pomoże walczyć z koncentracją aptek w rękach obcego kapitału.

Więcej w Rzeczpospolitej

Archiwum