8 lipca 2015

Niepokojące przepisy w sprawie szczepień ochronnych

1 stycznia 2016 roku istotna grupa lekarzy rodzinnych, pediatrów i internistów może stracić prawo do wykonywania szczepień obowiązkowych u dzieci i dorosłych – alarmuje  Medycyna Praktyczna.

Wszystko dlatego, że przepisy są niejasne.

31 grudnia 2015 roku wygasa przepis przejściowy, który pozwala na prowadzenie szczepień lekarzom i pielęgniarkom legitymującym się co najmniej 2,5-letnią praktyką zawodową w tym zakresie.

Zgodnie zaś z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2011 roku od 1 stycznia prawo do wykonywania świadczeń związanych ze szczepieniami obowiązkowymi będą mieć tylko ci lekarze, których program specjalizacji obejmował tematykę szczepień ochronnych, albo którzy uzupełnili swoją wiedzę na dodatkowych kursach lub szkoleniach prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że programy specjalizacji w dziedzinie pediatrii oraz medycyny rodzinnej obowiązujące lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w tych dziedzinach w dotychczas obowiązującym systemie specjalizacji lekarskich (tj. program specjalizacji w dziedzinie pediatrii zatwierdzony w 2003 r. oraz programy specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej zatwierdzone w 2003 r. i w 2005 r.) zawierają treści dotyczące szczepień ochronnych, co spełnia wymogi ustawowe umożliwiające realizację programu szczepień ochronnych.

Co zaś z tymi, którzy specjalizację uzyskali przed 2003 rokiem?

Więcej

jw

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum