4 stycznia 2017

Niewielu lekarzy wystawia e-zwolnienia

Lekarze rzadko wystawiają zwolnienia elektroniczne. Przez pierwszy rok od ich wprowadzenia, wśród zaświadczeń trafiających do ZUS, e-zwolnień było zaledwie 2,5 proc. Reszta to tradycyjne papierowe druki.

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformował, że w ubiegłym roku wpłynęło zaledwie 492 tysiące e-zwolnień. Zaświadczeń papierowych rocznie jest blisko 20 milionów.

Rzecznik dodaje, że w tzw. aplikacjach gabinetowych funkcjonuje już e-zwolnienie. Zaznaczył, że obecnie lekarz wypisujący zwolnienie nie musi przechodzić z aplikacji gabinetowej na platformę usług elektronicznych, tak jak to było wcześniej.

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi, że informatyzacja służby zdrowia jest na bardzo słabym poziomie. Według niego, w wielu poradniach nie wprowadzono jeszcze stosownych programów komputerowych, albo są takie, które „zawieszają się”. Wówczas obsługa chorego wymaga znacznie więcej czasu, niż przeznacza się na wizytę lekarską.

Informację publikuje serwis money.pl

Archiwum