17 maja 2017

NIK: Chorzy na Alzheimera i ich rodziny bez pomocy i opieki

Chorych na Alzheimera może być w Polsce nawet pół miliona osób. Do 2050 roku liczba ta może wzrosnąć nawet trzy-, czterokrotnie. Jednak ani Minister Zdrowia ani Minister Rodziny nie mają rzetelnych informacji o skali problemu, kosztach leczenia i opieki nad chorymi.

NIK zwraca uwagę, że skutki choroby Alzheimera dotykają całych rodzin, bo to na nie przenoszone są nie tylko finansowe, ale także społeczne i psychologiczne koszty opieki.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum