17 października 2016

NIK: Samorządy nie inwestują w zdrowie

Lokalna polityka zdrowotna w Polsce kuleje, tracą na tym pacjenci – wynika z nowego raport Najwyżej Izby Kontroli (NIK). W samorządowych kasach brakuje pieniędzy na programy polityki zdrowotnej. Są województwa, gdzie wydatki na ten cel w przeliczeniu na mieszkańca nie przekraczają 50 groszy.

Obszernie o raporcie informuje Kurier Medycyny

Archiwum