26 stycznia 2017

NIK: uzdrowiska nie takie zdrowe

Żadna z 11 kontrolowanych miejscowości nie spełniała wymogów określonych dla uzdrowisk – wynika z raportu Najwyższej izby Kontroli. Ani jedna z tych miejscowości nie prowadziła kompleksowych badań jakości powietrza, a normy stężenia zanieczyszczeń były przekraczane.

NIK uważa, że posiadanie statusu uzdrowiska nie gwarantuje, że dany obszar spełniał i nadal spełnia wymogi wyznaczone dla uzdrowiska.

Raport publikuje Rynek Zdrowia

Archiwum