23 grudnia 2016

NIK: zaniedbania w aptekach szpitalnych mogą zagrażać pacjentom

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że szpitale prowadzące apteki i działy farmacji szpitalnej słabo wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków. Wyniki kontroli w wybranych wielkopolskich lecznicach wskazały nieprawidłowości formalne, związane z wyposażeniem, oraz merytoryczne dotyczące przechowywania i obrotu lekami, w tym także psychotropowymi.

Więcej w serwisie Zdrowie ABC

Archiwum