12 sierpnia 2016

NIL o nowych zasadach pobierania numerów recept

Jak przypomina Naczelna Izba Lekarska, lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane i zmierzają wystawiać takie recepty po 1 stycznia 2017 r. będą mogli, z dużym wyprzedzeniem zgłosić, za pośrednictwem Portalu NFZ, chęć wystawiania takich recept po 1 stycznia 2017 r., co pozwoli uniknąć problemów z możliwością wystawiania takich recept na przełomie roku.

Serwis Rynek Zdrowia przybliża nowe zasady dotyczące numerów recept.

Archiwum