24 sierpnia 2016

NIL: prof. Bogdan Chazan nie dopuścił się przewinienia zawodowego

Serwis internetowy Polskiego Radia pisze o umorzeniu przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej postępowania wyjaśniającego w sprawie odmowy przeprowadzenia aborcji u pacjentki Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, rzecznik podtrzymał swoje postanowienie z 30 maja 2015 r. i stwierdził, że profesor Bogdan Chazan nie dopuścił się przewinienia zawodowego. Jego postępowanie było zgodne z przepisami Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Więcej na stronie „Polskiego Radia”.

Archiwum