1 lutego 2019

Nowa specjalizacja medyczna z podpisem ministra

– W związku z trudną sytuacją w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży, w tym z ogromnym niedoborem wykwalifikowanej kadry, w projektowanej regulacji dodaje się nową dziedzinę specjalizacji – psychoterapia dzieci i młodzieży.

Osoby, które w tej dziedzinie mają już dorobek naukowy lub zawodowy mogą zabiegać o to, by uznano go za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Wnioski o uznanie dorobku, osoby zainteresowane składają do CMKP, które sprawdza pod względem formalnym wniosek i przekazuje do zaopiniowania powołanemu zespołowi ekspertów. W skład zespołu wchodzą 4 osoby i przedstawiciel CMKP.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum