6 lutego 2020

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wreszcie w Sejmie

Tomasz Imiela

członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek zespołu ekspertów do spraw przygotowania propozycji nowelizacji ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

7 stycznia 2020 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Pierwotną wersję projektu, przygotowaną przez Zespół przy Ministrze Zdrowia pod kierownictwem dr. Jarosława Bilińskiego, przekazano do Ministerstwa Zdrowia w styczniu 2019. W maju 2019 r. minister zdrowia skierował istotnie zmodyfikowany projekt do konsultacji publicznych. Obecna, trzecia już wersja (nieuwzględniająca większości uwag m.in. samorządu lekarskiego) została przekazana do dalszego procedowania w parlamencie.

Czytaj więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum