5 grudnia 2016

Nowelizacja ustawy refundacyjnej poprawi dostęp do innowacyjnych terapii

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma ocenił ,że zmiany proponowane w ustawie refundacyjnej będą korzystne dla pacjentów i mogą przynieść poprawę dostępu do leków, w tym terapii innowacyjnych. Związek ma także nadzieję, że w efekcie konsultacji społecznych wypracowane zostaną szczegółowe przepisy, między innymi w zakresie procedur refundacyjnych, funkcjonowania programów lekowych, a także ustawowych gwarancji dotyczących poziomu budżetu lekowego.

Opinię prezentuje Zdrowie ABC

Archiwum