15 marca 2017

Nowy wydział lekarski UKSW i WIM przygotuje lekarzy do walki z terroryzmem

Nowy Wydział Medyczny UKSW i WIM, który powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat, ma odróżniać się od działających dziś w Polsce ofertą edukacyjną. Choć kształcić będzie cywili, nauczy ich profesjonalnego reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa związane z terroryzmem czy konfliktami o charakterze hybrydowym.

Gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM, tłumaczy, że kształcąc kadry medyczne instytut chce wykorzystać doświadczenia, jakie jego personel wyniósł ze służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych oraz z niesienia pomocy rannym żołnierzom i ofiarom zamachów terrorystycznych.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum