12 grudnia 2016

NRL: Wynagrodzenie lekarzy stażystów narusza ich godność

Naczelna Rada Lekarska apeluje do ministra zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych zmierzających do podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów. – Samorząd lekarski nie godzi się na to, aby wynagrodzenie osób odbywających staż podyplomowy, którzy ukończyli wyższe studia medyczne i wykonują bardzo odpowiedzialny zawód było zrównane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę – przekonuje Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w piśmie skierowanym 9 grudnia br. do ministra zdrowia  Konstantego Radziwiłła.

Więcej w Termedia

Archiwum