6 lutego 2018

NRL: zwolnienia lekarskie nie powinny być wyłącznie w formie elektronicznej

6 lutego 2018 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o niewprowadzanie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich (e-ZLA) jedynie w formie elektronicznej.

Jak wyjaśnia NRL, „samorząd lekarski zgłosił szereg zastrzeżeń do przedmiotowej regulacji, m.in. biorąc pod uwagę trudności w korzystaniu z tego systemu przez lekarzy w wieku emerytalnym, w wystawianiu e-zwolnień na obszarach, w których brak jest dostępu do internetu, czy też w zakresie wystawiania e-zwolnień w czasie wizyt w domu pacjenta”.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje, aby obie formy wystawiania zwolnień lekarskich funkcjonowały równolegle.

Więcej.

Archiwum