4 stycznia 2017

Numer telefonu lekarza na recepcie jeszcze nie teraz

Kod pocztowy pacjenta i numer kontaktowy telefonu lekarza nie muszą być obecnie umieszczane obligatoryjnie na recepcie.

Jak wskazuje Śląska Izba Aptekarska, w komunikacie podpisanym przez podsekretarza stanu w MZ Krzysztofa Łandę, znajduje się informacja, że pomimo wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian w ustawie prawo farmaceutyczne, w tym dotyczących treści recepty, zamieszczenie danych ustalonych w art. 96 ustawy jest dobrowolne.

Oznacza to, że recepty zgodne z dotychczasowymi przepisami wystawione po 1 stycznia 2017 roku winny być uznane za prawidłowe.

Komunikat ma obowiązywać do czasu wydania aktów wykonawczych zgodnie z art. 96a ust. 12 pr. farm. w brzmieniu po dniu 1 stycznia 2016 r.

Informację podał serwis Rynek Aptek

Archiwum