10 sierpnia 2017

O 146 mln zł więcej na refundację leków dotychczas niedostępnych dla pacjentów

Resort zdrowia zwiększy o 146 mln zł środki na refundację leków dotychczas niedostępnych dla pacjentów.

Jak ocenia Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego: – „Zwiększenie środków na refundację leków do tej pory nierefundowanych w danym wskazaniu to dowód na racjonalną politykę lekową. Zamiast włączać do refundacji nowy lek, zwiększa się liczbę wskazań, w których będzie on refundowany. Daje się też pierwszeństwo refundacji tych produktów, w których pacjenci nie mieli żadnej opcji terapeutycznej, a skutecznego leczenia musieli szukać poza granicami kraju, często płacąc z własnej kieszeni. Sfinansowanie nowych terapii potwierdza, że refundacja wciąż jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia, niezależnie od wejścia w życie sieci szpitali i dodatkowych kosztów związanych z jej finansowaniem.”

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum