24 marca 2017

Obowiązek specjalizacji dla pielęgniarek

Po 2025 r. nie tylko lekarz, ale także pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej będą musieli mieć specjalizację z medycyny rodzinnej.

Po konsultacjach społecznych projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) resort zdrowia modyfikuje jego założenia.

Ważną zmianą jest rezygnacja z opieki zintegrowanej, która miała być odpowiednikiem opieki koordynowanej. Postawienie na jeden pilotaż pozwoli sfinansować koordynatora opieki i informatyzację.

Kolejną zmianą jest obowiązek uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej przez pielęgniarki i położne.

Ustawa, która ma obowiązywać od połowy 2018 r., powierzy koordynację leczenia pacjenta zespołowi POZ złożonego z lekarza, pielęgniarki i położnej.

Resort zdecydował, że nowy system finansowania – dodatek motywacyjny i budżet powierzony – zostanie wprowadzony po zakończeniu pilotażu.

Informację publikuje Rzeczpospolita

Archiwum