31 października 2017

Ochrona zdrowia w statystykach

W porównaniu z innymi państwami Unii Europejskie nie tylko przeznaczamy zdecydowanie mniej na ochronę zdrowia, ale mamy też najmniej lekarzy, i jedne z najdłuższych kolejek do specjalistów i świadczeń oraz małą liczbę absolwentów studiów medycznych.

W Polsce co roku jest to około 3,8 tys. absolwentów studiów medycznych, czyli niecałe 10 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Mniej lekarzy od nas kształcą jedynie Bułgaria, mocno dotknięta przez kryzys Grecja oraz Luksemburg i Cypr, które w ogóle nie edukują medyków.

Choć nasze szpitale mają możliwość obsłużenia znacznej liczby pacjentów pod względem liczby łóżek, to brakuje lekarzy zdolnych ich leczyć. Wynik 233 praktykujących lekarzy na 100 tys. mieszkańców plasuje nas na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Do średniej unijnej wynoszącej 356 lekarzy na 100 tys. mieszkańców nie jest nam nawet blisko.

Więcej.

Archiwum