30 stycznia 2018

Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Naczelna Izba Lekarska opublikowała w piątek (26 stycznia) zaproszenie dla wszystkich członków izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządu lekarskiego i zasługują na odznaczenie Meritus Pro Medicis.

Wnioski o nadanie odznaczenia mogą składać także organy izb lekarskich.

Zgodnie z regulaminem nadawania odznaczenia Meritus Pro Medicis może ono być przyznane w danym roku łącznie i maksymalnie 10 lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji.

Archiwum