19 maja 2017

Okuliści: Europejska specjalizacja równoważna z polską

Egzamin organizowany przez Europejską Radę Okulistyki będzie odpowiednikiem państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES).

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES, który trafił właśnie do konsultacji, zmienia też zasady uznawania europejskiego egzaminu z anestezjologii (European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care Examination). Poprzednio za równorzędne z PES uznawano jego poszczególne części – testową z częścią testową PES, a praktyczną z częścią praktyczną polskiego egzaminu. Zgodnie z projektem równoważna z PES może być tylko całość egzaminu europejskiego. Ustawodawca postanowił nie dzielić ich na części.

Podobnie będzie z europejskim egzaminem z radiologii i diagnostyki obrazowej (European Diploma in Diagnostics and Radiology Examination).

Informację publikuje Rzeczpospolita

Archiwum