23 sierpnia 2017

Opieka przed porodem bez uporczywej terapii

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje opiekę perinatalną. A także opiekę psychologiczną nad rodziną.

Nowe świadczenie gwarantowane, które obejmie kobiety z potwierdzoną letalną wadą płodu, dzieci urodzone z wadą letalną i rodziców dziecka również w jego fazie prenatalnej, określa projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w sprawie umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Nowy produkt w koszyku świadczeń ma kosztować ok. 4,35 mln zł rocznie.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum