16 października 2017

Opracowano wytyczne żywieniowe w różnych chorobach neurologicznych

Interdyscyplinarna grupa ekspertów stworzyła dokument, który w szerokim zakresie przedstawia wskazania żywieniowe dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Nowe wytyczne żywieniowe ogłoszono podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Zostały w nim zebrane m.in. kryteria diagnostyczne rozpoznawania niedożywienia, etapy prawidłowego leczenia oraz sposoby wyboru drogi leczenia żywieniowego.

Dwa lata temu zaprezentowane zostały wytyczne żywieniowe dla pacjentów onkologicznych. Określenie wytycznych żywieniowych w neurologii to kolejny krok naprzód.

Więcej.

Archiwum