16 września 2022

„Pacjenci wyżywają się na pielęgniarkach, sanitariuszach czy salowych. Zdarza się, że oskarżają ich o kradzież”.

Od początku tego roku do Biura Rzecznika Praw Pacjenta poprzez infolinię wpłynęło ponad 300 zgłoszeń dotyczących niewłaściwego zachowania personelu medycznego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Wśród zastrzeżeń wymieniano m.in. nieprzestrzeganie przez pracowników szpitali i POZ-ów zasad etyki zawodowej i dyskryminację pacjentów.

W polskim prawodawstwie nie istnieje dokument, który regulowałby obowiązki pacjenta.

– Nie zmienia to jednak faktu, że pacjent ponosi dużą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i przestrzeganie zaleceń lekarskich – mówi Marzanna Bieńkowska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dodaje, że ważne jest, aby pacjent przekazał lekarzowi kompletną informację na temat stanu swojego zdrowia, nie zatajając żadnych informacji, które mogą mieć istotny wpływ na proces leczenia. A jeśli z jakiegoś powodu nie może przyjść na wizytę, powinien ją odwołać. W ten sposób umożliwi innym oczekującym skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Podobnego zdania jest Piotr Pawliszak, pełniący funkcję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Jego zdaniem pacjent powinien jasno komunikować swoje wątpliwości w rozmowach z personelem medycznym i ostrożnie podchodzić do informacji znalezionych w Internecie, w szczególności obiecujących „cudowne” rozwiązania terapeutyczne.

– Relacja lekarz-pacjent jest specyficznym rodzajem relacji między dwojgiem ludzi i musi opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Ważne jest, aby pacjent aktywnie słuchał i zadawał pytania, ujawniał wszystkie istotne okoliczności zdrowotne i przestrzegał zaleceń lekarskich – dodaje Pawliszak.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum