27 lutego 2017

Pacjent będzie musiał dostać lek uśmierzający ból

Obowiązek określania stopnia natężenia bólu i jego leczenia nakłada na podmioty lecznicze nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. O zapis ten pacjenci walczyli wiele lat.

W myśl nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta lekarz ma obowiązek nie tylko leczyć ból, ale również określać jego natężenie i monitorować skuteczność leczenia.
– Nie ma więc prawa odmówić leczenia bólu, co było nagminne. Cierpiący pacjenci słyszeli, że lekarze nie mają takich uprawnień lub takiego obowiązku. Teraz odmowa może stać się podstawą roszczeń wobec lekarza – tłumaczy Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO).

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum